اولین جلسه شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی استان خراسان شمالی در سال ١٣٩٩

اولین جلسه شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی استان خراسان شمالی در سال ١٣٩٩

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات