آشنایی با سبک های معماری؛ سبک معماری گوتیک چیست؟

طاقهای نوک تیز، هلالهای نوک دار و ستون‌ها و نگه دارنده‌های بدون حائل از ویژگی‌های اصلی کلیساها و بناهای معماری این دوران است مانند این الگو در معماری آن دوران خود را به صورت فلش‌های رو به بالا (به سمت خداوند) نشان داده است. کلیساها و کلیساهای جامع فراوانی در طول اروپا به سبک گوتیک ساخته شده‌اند و ارزش زیبایی شناسی آنها چنان است که چنین ساختمان‌هایی راه خود را به لیست میراث جهانی یونسکو باز کرده‌اند. آنها که این دیدگاه را در قرن نوزدهم مطرح می‌ساختند، گوتیک را دارای ارتباط نزدیکی با فن آوری سبک جدید معماری آهن و فولاد می‌دانستند. رویکرد دوم، معماری گوتیک جزء هنرهای بصری (دیداری) به حساب می‌آورد و یا آن را بخشی از دانش زیبایی شناسی برمی شمارد که بر نقش خطوط تکرار شونده‌ای تاکید می‌کند که در بخش قابل رویت فضای داخلی فراگیر می‌شود و شکل آن را از کلیتی تخت و ساکن، ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات