اطلاعیه در خصوص شرکت در نمایشگاه‌های تخصصی

اطلاعیه در خصوص شرکت در نمایشگاه‌های تخصصی

http://www.bananews.irبه گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، اطلاعیه ای در خصوص آژانس های مسافرتی جهت شرکت در نمایشگاه های تخصصی به شرح زیر صادر نمود:

نظر به اینکه بعضاً مشاهده می‌شود آژانس‌های مسافرتی متونی را به صورت پیامک و آگهی برای اعضای سازمان ارسال می‌دارند و مواردی را مطرح می‌نمایند که به نظر می‌رسد با هماهنگی این سازمان بوده، به اطلاع کلیه اعضای محترم می‌رساند سازمان در حال حاضر قرارداد یا هماهنگی با آژانس‌های مسافرتی در این خصوص ندارد و فاقد هرگونه مسوولیتی در قبال کیفیت و کمیت خدمات تور ارایه شده توسط آژانس‌های مذکور می‌باشد، لذا توصیه می‌نماید کلیه اعضای محترم متقاضی استفاده از خدمات آژانس‌های فوق شخصاً نسبت به بررسی شرایط ارایه شده توسط آژانس‌های ذیربط و سوابق قبلی خدمات آنان قبل از عقد قرارداد اقدام نموده و با حصول اطمینان از موارد مطروحه، ثبت‌نام نمایند

    نظرات