برنامه دوره هاي آموزشي ارتقا و تمديد پروانه اشتغال به كار مهندسان به زودي اعلام خواهد شد

برنامه دوره هاي آموزشي ارتقا و تمديد پروانه اشتغال به كار مهندسان به زودي اعلام خواهد شدبرنامه دوره هاي آموزشي ارتقا و تمديد پروانه اشتغال به كار مهندسان (بهار ۱۳۹۹) سازمان نظام مهندسي ساختمان به زودي اعلام خواهد شد

به گزارش روابط عمومي سازمان، بنا برمجوز دفتر مقررات ملي و كنترل ساختمان، اين دوره ها از نيمه خرداد ماه بصورت مجازي (الكترونيكي) از طريق مجريان آموزشي (سه دانشگاه فردوسي، آزاد اسلامي وسجاد مشهد) برگزار مي گردد .

همچنين دفتر مقررات ملي به دليل شرايط پيش آمده و شيوع بيماري كوويد ۱۹ ، پيشتر كليه پروانه هاي اشتغال به كار كه حد فاصل اول بهمن ۹۸ لغايت آخر خرداد ۹۹ اعتبار آنها به پايان مي رسيد، را داراي اعتبار اعلام نمود .

لذا كليه متقاضيان تمديد صلاحيت اجرا (عمران-معماري) مي توانند در دوره هاي HSE ( ويژه تمديد پروانه) كه در برنامه هاي فوق الذكر اعلام خواهد شد، ثبت نام نموده و پس از گذراندن دوره و شركت در آزمون، پروانه هاي خود را تمديد اعتبار نمايند .

در خصوص ساير رشته ها كه نيازي به گذراندن دوره جهت تمديد پروانه ندارند، از نيمه دوم خرداد ماه مي توانند باحضور در سازمان نسبت به تمديد پروانه اشتغال به كار خود اقدام نمايند .

شايان ذكر است؛ برخي از دوره هاي تمديد-ارتقا-ورود به حرفه در اسفند ماه بدليل شرايط خاص پيش آمده ناشي از شيوع بيماري و منع برگزاري هرگونه دوره آموزشي بصورت ناتمام باقي ماند و يا آزمون هاي  پاياني آن  برگزار نگرديد، كه برطبق مكاتبات انجام گرفته ي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان با اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي و وصول نتيجه، آزمون ها بصورت حضوري - كتبي و يا آنلاين برگزار خواهد شد كه در اسرع وقت تعيين تكليف و اعلام وضعيت خواهد شد .

در پايان، اينجانب به نمايندگي از واحد آموزش و پذيرش سازمان از كليه اعضاء كه در اين مدت با اين واحد همراهي نموده اند، تشكر و قدرداني مي نمايد .

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی یک انجمن در شهر مشهد می باشد

   نظرات