امکان بررسی بيمه تكميل درمان اعضا در كميسيون رفاهي سازمان

امکان بررسی بيمه تكميل درمان اعضا در كميسيون رفاهي سازماندكتر محمدرضا موسوي تقي آبادي نايب رييس سازمان و رييس كميسيون رفاهي سازمان مطرح كرد:

بيمه تكميل درمان اعضا يكي از موارد قابل بررسي در كميسيون رفاهي سازمان است

دكتر موسوي تقي آبادي در جلسه كميسيون رفاهي سازمان، ضمن تبريك پيشاپيش عيد سعيد فطر، اظهار داشت: هيات مديره در خصوص موارد مرتبط با بيمه مهندسين، گام هاي خوب و مثبتي برداشته است، كه از جمله اين اقدامات مي توان به بيمه تامين اجتماعي و همچنين بيمه مسئوليت مهندسين اشاره كرد كه با شرايط و كلوز هاي مناسب و با هزينه بسيار پايين منجر به انعقاد تفاهمنامه گرديد.
رييس كميسيون رفاهي سازمان در ادامه گفت: امروز اولين جلسه به منظور برنامه ريزي فرآيند اجرايي نمودن بيمه تكميل درمان همكاران مهندس در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان با حضور برخي كارگزاران بيمه در سطح شهر مشهد تشكيل شد؛ تا راهكارهاي كمي و كيفي مناسب جهت بهره مندي حداكثري اعضا بررسي گردد.
وي ادامه داد: پيشنهاد تامين بخشي از هزينه هاي بيمه تكميل درمان اعضا از مصوبات اين كميسيون بود كه در صورت تاييد هيات مديره با توجه به محدوديت ها و با در نظر گرفتن حداكثر ظرفيت سازماني در راستاي ارايه خدمات به اعضا عملياتي مي گردد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی یک انجمن در شهر مشهد می باشد

   نظرات