انجام اقدامات موثر با بازنگري انجام شده در كميسيون رفاهي سازمان

انجام اقدامات موثر با بازنگري انجام شده در كميسيون رفاهي سازمانمهندس زهرا زماني عضو هيات مديره و نايب رييس كميسيون رفاهي سازمان مطرح كرد:

با بازنگري انجام شده در كميسيون رفاهي سازمان شاهد اقدامات موثري در خصوص رفاه مهندسين خواهيم بود

مهندس زماني گفت: در ساليان گذشته ما بيمه تكميل درمان را براي پرسنل سازمان داشتيم، و اميدواريم در اين دوره هيات مديره گام هاي بلندتري برداشته و بتوانيم شرايط ايجاد بيمه تكميل درمان را براي جامعه ۳۷ هزار نفري مهندسان ساختمان خراسان رضوي فراهم نماييم.
عضو هيات مديره سازمان اظهار داشت: در جلسه امروز كارگزاران بيمه هاي مختلف دعوت شده بودند كه خواسته هايمان را مطرح كرديم.
وي ادامه داد: در اين رابطه با همراهي مهندسان عضو و دريافت نظرات آنان از طريق مهندس كهربايي مسئول كميسيون رفاهي سازمان منتظر جمع بندي نهايي هستيم تا بتوانيم در نهايت پك كاملي را براي اخذ بيمه تكميل درمان اعضا تهيه و با توجه به محدوديت ها و ظرفيت هاي موجود جهت تصويب هيأت مديره مطرح و در گام نهايي با افتخار به مهندسان عضو سازمان ارايه دهيم.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی یک انجمن در شهر مشهد می باشد

   نظرات