برگزاری نشست مشترک به مناسبت روز جهاني ارتباطات و روابط عمومي

برگزاری نشست مشترک به مناسبت روز جهاني ارتباطات و روابط عمومي
به مناسبت روز جهاني ارتباطات و روابط عمومي برگزار شد؛

نشست مشترك دو تن از اعضاي شوراي هماهنگي روابط عمومي دستگاه هاي اجرايي استان با مهندس شركاء رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي به مناسبت  ۲۷ ارديبهشت روز جهاني ارتباطات و روابط عمومي

به گزارش روابط عمومي سازمان، در اين نشست شادي قاسمي و رئوف ذباح دو تن از اعضاي شوراي هماهنگي روابط عمومي دستگاه هاي اجرايي استان ضمن تشريح كوتاه روند اجرايي و عملكرد اين شورا، به نمايندگي از اداره كل روابط عمومي استانداري خراسان رضوي و در حضور مهندس شركاء رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي از مدير روابط عمومي سازمان با اهداي لوح قدرداني كردند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی یک انجمن در شهر مشهد می باشد

   نظرات