فراخوان تکمیل کاربرگ الکترونیک بازرسی گاز

پیرو خدمات الکترونیک در بخش های مختلف در سال جاری، بازرسان گاز برای تکمیل کاربرگ الکترونیک بازرسی گاز مطابق موارد ذیل از اول خرداد تا 15 خرداد اقدام نمایند.


1.    ابتدا فرم مورد نظر از آدرس زیر دریافت گردد.

http://10.48.112.39:84/name/Karbarg%20gaz%2099.pdf


2.    پس از تمکیل آن، فرم دریافت شده اسکن و از طریق مکاتبه با سازمان جهت ثبت و اعمال ارسال شود.


ارسال فایل در مکاتبات سازمان


1.    از طریق درگاه نماسان که در سمت چپ سایت nezamom.ir می باشد وارد و نام کاربری و رمز خود را وارد می نمایید .
2.    منوی مکاتبات را وارد می شوید .
3.    از قسمت بالا سمت چپ گزینه ثبت درخواست را انتخاب می نمایید
4.    از قسمت نوع درخواست مکاتبه با سازمان را انتخاب می نمایید
5.    فرم تکمیل شده را در قسمت پیوست بارگذاری و ارسال می نمایید .


*   پس از ارسال از قسمت پیام های ارسال از ارسال و وجود فایل پیوست اطمینان حاصل فرمایید .
*    کد رهگیری را جهت پیگیری های بعدی در اختیار داشته باشید .

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم یک انجمن در شهر قم می باشد

   نظرات