بازدید مهندس خانم صادق معاون معماری وشهرسازی وزیر راه وشهرسازی از اراضی شهرباغین

بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان مهندس خانم صادق معاون معماری وشهرسازی وزیر راه وشهرسازی در سفر یک روزه خود به استان کرمان با حضور دکتر زاهدی نماینده مردم سهرستانهای کرمان وراور در مجلس شورای اسلامی مهندس سلطانی نژاد مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مهندس رضامند معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان ومسئولین محلی وضمن بازدید از شهر باغین شهرستان کرمان وبررسی طرح تفضیلی این شهر از شهر چترود واراضی ملی روستای محی اباد شهر ماهان بازدید نمودند

لینک اصل خبر در سایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان

    منبع خبر

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات