عمليات اجرايي تقاطع غيرهمسطح ورودي شهر سرابله شتاب مي گيرد

عمليات اجرايي تقاطع غيرهمسطح ورودي شهر سرابله شتاب مي گيرد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات