بازدید مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از غرب استان

بازدید مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از غرب استان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات