شروع عملیات پی کنی  1812 واحد از طرح اقدام ملی مسکن با حضور استاندار

شروع عملیات پی کنی 1812 واحد از طرح اقدام ملی مسکن با حضور استاندار

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهر ساز استان زنجان امروز در بازدید دکترحقیقی استاندار زنجان به همراه مسعود بیات مدیرکل راه و شهرسای استان از پروژه های طرح اقدام ملی مسکن شهر زنجان  اغاز پی کنی فاز اول یکی از طرح های اقدام ملی مسکن (73 هکتاری) که دراین پروژ 4300واحد طراحی وجانمایی شده است باظرفیت 1812 واحد شروع شد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

    اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات