حفظ بافت تاریخی شهرها ازاولویت های راه وشهرسازی کردستان است

حفظ بافت تاریخی شهرها ازاولویت های راه وشهرسازی کردستان است

به گزارش اداره ارتباطات واطلاع رسانی راه وشهرساری کردستان،محمد صدیق ثابتی با بیان اینکه پنج مورد از  پروژه های در حال اجرای طرح باز آفرینی شهری سنندج مربوط به حوزه تاریخ شهری است، اظهار داشت: این طرح ها شامل مرمت خانه تاریخی عمارت رشیدی و ساماندهی محله آغه زمان (در دو فاز)، ساماندهی بافت تاریخی شهر بیجار و احداث پیاده راه خیابان فردوسی سنندج است که برای حفظ اصالت تاریخ شهری اجرا می شود.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان

    اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات