هفتمين جلسه هماهنگي كميته پايش طرح اقدام ملي استان كرمان با حضور مديركل راه وشهرسازي استان مهندس حاج...

مهندس حاجي زاده رئيس كارگروه طرح اقدام ملي در اين جلسه ضمن تشريح طرح واهداف آن گفت:‌ با توجه به زمان بر بودن الحاق وتغيير كاربري اراضي درشهرها سعي شود دنبال اراضي دراختياردستگاهاي اجرايي با استفاده از ظرفيت قانوني ايجاد شده براي همكاران خودشان استفاده شود، صورتجلسات ومشخصات قابل تفكيك اراضي توسط معاونت املاك وحقوقي وبنا به درخواست معاونت مسكن و ساختمان در اختيار مهندس منزلي مسئول پروژه هاي اقدام قرارگيرد.

دبير كارگروه طرح اقدام ملي ضمن اشاره به تفاهم نامه منعقد شده با بنياد مسكن انقلاب اسلامي درخواست تشكيل جلسه با حضور شهرداري كرمان ومعاونت امور عمراني استانداري وبنياد مسكن استان درخصوص معافيت هزينه هاي صدور پروانه ساختماني براي بنياد مسكن تشكيل و نتيجه به شهرداري هاي استان ابلاغ گردد درخصوص سطح اشغال وتراكم اراضي مذبور در طرح اقدام ملي و اتخاذ تصميم در اين زمينه معاونت املاك وحقوقي اراضي مد نظرش را در اختيار معاونت معماري وشهرسازي اعلام تا مقدمات طرح در كميسيون ماده 5 توسط آنها انجام شود.

درپايان مهندس حاجي زاده مديركل راه وشهرسازي استان كرمان ضمن جمع بندي نتايج جلسه بر اهميت موضوع طرح اقدا م ملي تاكيد ورزيد و گفت: اين طرح يك طرح ملي ومهم درجهت تامين مسكن اقشار آسيب پذير است وكل مجموعه اداره كل راه وشهرسازي استان كرمان باجديت تمام موضوعات مرتبط باطرح را پيگيري ودر جهت تسريع دراين هدف ملي از هيچ كوششي دريغ نخواهند كرد واميد است بتوانيم اين طرح ملي را به بهترين شكل ممكن به نتيجه برسانيم وفرمايشات مقام معظم رهبري را درنامگذاري سال 1399 كه سال جهش توليد است به اقدامات مفيدي تبديل نمائيم.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

    اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات