ملاقات مدیر کل راه وشهرسازی استان کرمان با مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان

ملاقات مدیر کل راه وشهرسازی استان کرمان با مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان

در ابتدا ضمن خیرمقدم به مدعوین توسط مهندس حاجی زاده در ادامه فرمومدند که تامین مسکن فرهنگیان دغدغه دولت می باشد که درراستای همین تفاهم مقررگردیده که آموزش وپرورش از اراضی مازاد خود را دراختیار وزارت راه وشهرسازی بگذارد که درراستای تامین مسکن همکاران فرهنگی اقدام کند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

    اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات