((اطلاعیه)) آغاز ثبت نام  مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن در استان کرمانش...

((اطلاعیه)) آغاز ثبت نام مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن در استان کرمانش...

آغاز ثبت نام در مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن در استان کرمانشاه

همزمان با 16 استان دیگر کشور از ساعت 10 صبح امروز. دوشنبه مورخ 19/12/98 لغایت ساعت 24 روز سه شنبه مورخ 20/12/98 ثبت نام از متقاضیان بهره مندی از طرح اقدام ملی مسکن بعمل میاید.لذا متقاضیان میتوانند به آدرس https://tem.mrud.ir مراجعه نمایند.

قابل توجه:

· کلیه متقاضیان ثبت نام در مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن می توانند در ظرف زمانی فوق با مراجعه به سامانه بدون محدودیت در ظرفیت، ثبت نام نمایند .

· پس از اتمام زمان ثبت نام و پایان پالایش متقاضیان بر اساس شرایط استفاده از طرح، متقاضیان نهائی با لحاظ شاخص هائی همچون تعداد افراد تحت تکفل، سن سرپرست خانوار، مدت زمان ازدواج و...، اولویت بندی و انتخاب می گردند .

· افرادی که در مرحله اول، ثبت نام نموده و به عنوان متقاضی اولیه پیامک احراز شرایط را دریافت کرده اند چنانچه در بازه زمانی اعلام شده ، انصراف خود را در سامانه ثبت کرده باشند، می توانند در این مرحله ثبت نام نمایند.

· متقاضیان که نسبت به عدم احزار شرایط در مرحله اول ثبت نام اعتراض نموده اند، چنانچه حائز شرایط تشخیص داده شوند، نیازی به ثبت نام مجدد نداشته و در فرایند قبلی ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن قرار می گیرند.

· شهرهائی که در مرحله اول و دوم ثبت نام قرار نداشته اند، در صورت تامین زمین در مراحل بعدی در این شهرها نیز ثبت نام صورت خواهد پذیرفت .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه

    اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات