پرداخت اعتبار نقدي ۱۰۰ ميلياردي به راه آهن ميانه – تبريز به دستور رئيس...

پرداخت اعتبار نقدي ۱۰۰ ميلياردي به راه آهن ميانه – تبريز به دستور رئيس...

به گزارش اداره ارتباطات واطلاع رسانی اداره کل راه وشهرسازی آذربایجانشرقی به نقل از روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجانشرقي، داود بهبودي اظهار كرد: پروژه راه آهن ميانه تبريز، با هدف بهبود مسير ريلي تهران تبريز، كاهش ۱۰۰ كيلومتري مسير موجود و صرفه جويي زمان سفر در حدود ۴,۵ ساعت، ارتقاء مشخصات فني مسير و بهبود مسير اصلي كريدور ترانزيت بين المللي شرقي غربي در قالب طرح «احداث محور جديد راه آهن ميانه تبريز» در حال اجرا است.

وي با اشاره به افتتاح مرحله اول فاز يك عمليات اجرائي حدفاصل ايستگاه هاي ميانه تا بستان آباد به طول ۱۳۲ كيلومتر در آذرماه سال ۹۸ توسط رئيس جمهور افزود: در مرحله دوم مقرر است تا پايان سال جاري، عمليات اجرائي مسير حدفاصل ايستگاه بستان آباد تا ايستگاه خاوران به طول ۴۴ كيلومتر به صورت يك خطه آماده افتتاح باشد. بهبودي توضيح داد: عمليات زيرسازي اين محور شامل احداث ۶ دستگاه پل خاص به طول ۱۸۵۰ متر و يك دستگاه تونل خاص به طول ۲۸۰۰ متر و انجام عمليات خاكي مربوطه است.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجانشرقي ابراز داشت: پيشرفت فيزيكي زيرسازي در اين قسمت حدود ۹۰ درصد بوده و عمده عمليات باقي مانده مربوط به خريد مصالح از قبيل تهيه ورق هاي فلزي خاص و نئوپون ها است.

وي اضافه كرد: عمليات روسازي نيز شامل خريد ريل، تجهيزات جانبي آن و ادوات مورد نياز است؛ در قسمت ارتباطات نيز نياز به خريد و نصب سيستم انتقال، سيستم پارتي لاين و ديتا سوييچ، فيبر نوري، مركز تلفن و سيستم راديويي است. همچنين عمليات ساختماني ايستگاهها شامل طراحي و احداث ايستگاه خاوران صورت گرفته است. بهبودي خاطرنشان ساخت: قرارداد مربوط به روسازي مرحله اول و دوم باهم منعقد شده و در اين طرح اولين محموله ريل ملي توليد ذوب آهن اصفهان نصب شده است.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجانشرقي با بيان اينكه اعتبار مصوب طرح «احداث محور جديد راه آهن ميانه تبريز» در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به ميزان ۴۰۰ ميليارد تومان است، از پرداخت اعتبار نقدي ۱۰۰ ميليارد توماني اين طرح خبر داد. وي در عين حال خاطرنشان ساخت: اين پرداخت بدنبال درخواست محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و دستور صريح رياست جمهوري انجام مي گيرد .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

    اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات