تأثیر فیلر بر دوام و مقاومت مخلوط آسفالت بازیافتی

تأثیر فیلر بر دوام و مقاومت مخلوط آسفالت بازیافتی

تأثیر فیلر بر دوام و مقاومت مخلوط آسفالت بازیافتی در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان در شهر همدان استان همدان برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی راه و ترابری ، مهندسی عمران (عمومی)
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان

شبکۀ راه های هر کشور نقش اساسی در روند رشد اقتصادی و تعیین شاخص های توسعه یافتگی آن دارد. هزینۀ سنگین اجرای راه های جدید و خسارت های ناشی از خرابی های راه های موجود، متخصصین روسازی را بر آن داشته که برای اصلاح روش های سنتی بهسازی و ایجاد مشخصات مطلوب تر از نظر زمان، هزینه، دوام، کیفیت و پارامترهای جانبی آن در تکاپو باشند. در این راستا، بازیافت آسفالت در مقایسه با تهیۀ آسفالت جدید ارزان تر تمام می‌شود و به دلیل نقش اساسی در رساندن آسفالت به شرایط مطلوب فنی از فیلر استفاده می شود. هدف از این پژوهش تأثیر فیلر بر دوام و مقاومت مخلوط آسفالت بازیافتی است. به منظور دست‌یابی به اهداف دنبال شدۀ پژوهش حاضر، در کارخانه آسفالت سازمان عمران و شهرداری شهر همدان، بر اساس مطالعۀ آزمایشگاهی حاضر به مصالح دانه‌بندی شده فیلر (آهک، سیمان و کائولن) اضافه شد. در ادامه مصالح دانه‌بندی شده و فیلر اضافه شده در آون با درجۀ حرارت 165 درجۀ سانتی‌گراد حرارت دیده شدند. سپس قیر مورد نیاز (با درصدهای وزنی 4.5، 5 و 5.5 درصد) به مخلوط آسفالت بازیافتی با سه طرح اختلاط متفاوت 20/80 (20 درصد تراشه آسفالت و 80 درصد مصالح سنگی بعلاوۀ فیلر)، 30/70 (30 درصد تراشه آسفالت و 70 درصد مصالح سنگی بعلاوۀ فیلر و 40/60 (40 درصد تراشه آسفالت و 60 درصد مصالح سنگی بعلاوۀ فیلر) اضافه شد. در انتها و بعد از خارج نمودن نمونه از قالب دستگاه مارشال، بر اساس استاندارد ASTM D 1559 نمونه‌ها زیر جک مارشال قرار داده شدند و استحکام و روانی آن‌ها اندازه‌گیری شد.
نتایج به دست آمده از آزمایش مارشال نشان می‌دهد که رابطۀ مستقیمی بین درصد قیر و روانی در هر سه نوع فیلر مصرفی (آهک، سیمان و کائولن) در هر سه طرح اختلاط وجود دارد. به طوری‌که می‌توان این‌گونه نتیجه‎گیری کرد که با افزایش درصد قیر، مقادیر روانی در طرح اختلاط‌ها افزایش یافته است. نتایج حاصل شده از طرح اختلاط‌های 20/80، 30/70 و 40/60 با نمونۀ شاهد (آسفالت بازیافتی) در قیر 4.91 درصد که روانی آن برابر2.2 میلی‌متر است می‌توان این‌گونه بیان نمود که مقادیر روانی در قیر 4.5 و 5 درصد نسبت به نمونۀ شاهد کاهش یافته است. به عنوان نمونه در نمونۀ ساخته شده با طرح اختلاط 40/60 (40 درصد تراشه آسفالت و 60 درصد مصالح سنگی بعلاوۀ آهک) در قیر 4.5 درصد مقدار روانی به میزان 37.5 درصد نسبت به نمونۀ شاهد کاهش یافته است.

واژه‌های کلیدی: آسفالت بازیافتی، فیلر (آهک، سیمان و کائولن)، کاهش قیر مصرفی، استحکام مارشال

---

ارائه دهنده: خانم مهندس نازنین رنجبردار، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران گرایش راه و ترابری
استاد راهنما: آقای دکتر محمدرضا الیاسی، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش راه و ترابری
استاد ممتحن: آقای دکتر داریوش دریایی، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش راه و ترابری
استاد ممتحن: آقای دکتر صلاح الدین حمیدی، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک

لینک اصل خبر در سایت سیویلیکا

  منبع خبر

  سیویلیکا

  سیویلیکا

  ناشر تخصصی مقالات علمی کشور

   نظرات