تأثیر الیاف پلی‌استر بر مشخصات مکانیکی مخلوط آسفالت بازیافتی

تأثیر الیاف پلی‌استر بر مشخصات مکانیکی مخلوط آسفالت بازیافتی

تأثیر الیاف پلی‌استر بر مشخصات مکانیکی مخلوط آسفالت بازیافتی در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان در شهر همدان استان همدان برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی راه و ترابری ، مهندسی عمران (عمومی)
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان

در سال های اخیر هزینۀ احداث راه‌ها و همچنین هزینه‌های تعمیرو نگهداری آن ها، دچار افزایش شده است. از اینرو ارائۀ روش هایی برای افزایش کارایی و عمر مفید سازۀ آسفالتی هم از نگاه اقتصادی امری بجاست و هم ضریب ایمنی حمل و نقل جاده‌ای را بالا خواهد برد. از اینرو برای اصلاح روش های سنتی بهسازی و ارائۀ روش‌های نوین که در زمان، هزینه، دوام، کیفیت و پارامترهای جانبی آن توأم باشد، استفاده از آسفالت بازیافت شده پیشنهاد می‌شود. هدف از این تحقیق تأثیر الیاف پلی‌استر بر روی مشخصات مکانیکی آسفالت بازیافتی از جمله استحکام، روانی و تعیین درصد قیر بهینه است. به منظور دست‌یابی به اهداف دنبال شدۀ پژوهش حاضر، در کارخانه آسفالت سازمان عمران شهرداری شهر همدان، بر اساس مطالعۀ آزمایشگاهی حاضر الیاف پلی‌استر با درصدهای وزنی 0.1، 0.2 و 0.3 درصد و به طول‌های سه، شش و نُه میلی‌متر به مخلوط آسفالت بازیافتی به ترتیب با وزن‌های 1.2 و 2.4 و 3.6 گرم اضافه شد. قیر مورد نیاز (با درصدهای وزنی 4.5، 5 و 5.5 درصد) به مخلوط آسفالت بازیافتی و الیاف اضافه شد. در انتها¬¬¬ بر اساس استاندارد ASTM D 1559 نمونه‌ها زیر جک مارشال قرار داده شدند و استحکام و روانی آن‌ها اندازه‌گیری شد. نتایج به دست آمده از آزمایش مارشال نشان می‌دهد که الیاف پلی استر به دلیل مسلح کردن مخلوط آسفالت بازیافتی جذب مصالح و قیر شده و در درصدهای کم، موجب افزایش مقاومت مخلوط آسفالتی بازیافتی و کاهش روانی می شود. همچنین در نمونه‌های ساخته شده با الیاف سه میلی‌متر، مقدار استحکام مارشال در نمونۀ ساخته شده با 0.2 درصد وزنی الیاف پلی‌استر با 4.5 درصد قیر نسبت به 0.1 و 0.3 درصد وزنی بیشتر است به این ترتیب که مقدار استحکام مارشال نمونۀ 0.2 درصد وزنی تقریباً 10.79 درصد بیش از میانگین استحکام مارشال دیگر نمونه‌ها در این سه درصد وزنی است.

واژه های کلیدی: آسفالت بازیافتی، مشخصات مکانیکی، الیاف پلی استر، آزمایش مارشال، درصد قیر بهینه

---

ارائه دهنده: خانم مهندس عارفه حمزه پور، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران گرایش راه و ترابری
استاد راهنما: آقای دکتر محمدرضا الیاسی، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش راه و ترابری
استاد ممتحن: آقای دکتر داریوش دریایی، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش راه و ترابری
استاد ممتحن: آقای دکتر صلاح الدین حمیدی، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک

لینک اصل خبر در سایت سیویلیکا

  منبع خبر

  سیویلیکا

  سیویلیکا

  ناشر تخصصی مقالات علمی کشور

   نظرات