محاسبه حق الزحمه خدمات مهندسي معماري در سال 99: بر اساس هزينه ساخت ابلاغي شوراي مرکزي و درصد تفکيک حق الزحمه رشته اي ابلاغي وزارت راه وشهرسازي، اين مبالغ بدون اعمال ضريب تعديل کميته چهار نفره استان محاسبه شده و پس از تصويب درصد افزايش بايد به جدول افزوده شود.

محاسبه حق الزحمه خدمات مهندسي معماري در سال 99: بر اساس هزينه ساخت ابلاغي شوراي مرکزي و درصد تفکيک حق الزحمه رشته اي ابلاغي وزارت راه وشهرسازي، اين مبالغ بدون اعمال ضريب تعديل کميته چهار نفره استان محاسبه شده و پس از تصويب درصد افزايش بايد به جدول افزوده شود.

لینک اصل خبر در سایت انجمن صنفی مهندسان معمار و شهر ساز استان البرز

    منبع خبر

    انجمن صنفی مهندسان معمار و شهر ساز استان البرز

    انجمن صنفی مهندسان معمار و شهر ساز استان البرز یک انجمن می باشد

      نظرات