هدف از وجود ادیان، قومیت ها و زبان ها تعامل بیشتر است نه تفرقه و دشمنیبه گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر کرج، رحیم خستو در بیست و پنجمین رویداد فرهنگی اجتماعی "گپ" که به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی شهرداری کرج با موضوع صلح برگزار شد، با بیان اینکه خشونت، جنگ و انحصار طلبی جزو صفات ذاتی آدمی است، اظهار داشت: حکومت ها می توانند عشق یا نفرت را به درون خانه ها و رفتار خانواده ها تزریق کنند، همچنین اگر در جامعه خانه و خانواده، از نظام رفتاری سالمی بهره مند نباشند، حاکمان آن جامعه نیز سلامت نخواهند بود.

وی با اشاره به اهمیت خانه در ایجاد احساس تعلق و صلح دوستی برای افراد، گفت: برخی به خانه نگاهی کاملا توریستی و خوابگاهی دارند در حالیکه عده ای آن را مامن و محل آرامش خود می پندارند.

این مسئول از این منظر خانه بزرگتر شهروندان کرجی را شهرشان دانست و با زدن نقبی به این موضوع بر اهمیت ایجاد احساس تعلق و هویت برای شهر کرج و ساکنانش تاکید کرد.

خستو، با تصریح بر اینکه فرهنگ و هنر و ادبیات است که یک جامعه را شکل داده و می سازد، بخصوص به نقش سینماگران در معرفی کشور به جهانیان اشاره کرد.

رئیس کمیسیون هنر و ارتباطات شورای شهر کرج ادامه داد: امروزه جغرافیا معرف ملل و جوامع نیست بلکه فرهنگ و هنر و تصویری که از آنها به جهان ارائه می شود، معرفی کننده آنهاست.

وی، به جدا کردن افراد در نظام آموزشی کشور نیز نگاهی انتقادی داشت و این امر را مانع از شکل گیری نگاهی صلح طلبانه بین دانش آموزان و دانشجویان ارزیابی کرد.

خستو گفت: در مدارس ما دانش آموز درسخوان و غیردرسخوان، پولدار و ضعیف را از هم جدا می کنند و از کودکی عدم تعامل با یکدیگر را به آنها آموزش می دهند.

وی، به معرفی کتاب "تجربه مدرنیته" که تجربیات کشورهای روسیه، امریکا و فرانسه را از منظر ادبیات آن کشورها مورد بررسی قرار می دهد، پرداخت و تصریح کرد: متاسفانه امروزه همه روابط ما بر مبنای ستیز یا تقلید است.

خستو خاطرنشان کرد: اگر نخواهیم خودمان را بشناسیم و در تعامل با یکدیگر باشیم، جهان رو به نابودی پیش می رود.

گفتنی است، در بیست و پنجمین رویداد فرهنگی اجتماعی "گپ" استاد محیط طباطبایی و دکتر رحیم خستو به عنوان راویان و مهمانان ویژه حضور داشتند.
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر کرج

    منبع خبر

    شورای شهر کرج

    شورای شهر کرج یک شورای شهر در شهر کرج می باشد

      نظرات