برگزاری مجازی دوره های آموزشی HSE

برگزاری مجازی دوره های آموزشی HSE

برگزاری مجازی دوره های آموزشی HSE

نظر به تعلیق برگزاری دوره های آموزشی به دلیل شیوع ویروس کرونا و ضرورت برگزاری دوره های آموزشی اجباری و ظرفیت محدود استان ها برای برگزاری آنها و به منظور جلوگیری از تاخیر در در مراحل صدور ،تمدید و ارتقاء پروانه های اشتغال به کار مهندسی که اعتبار آنها تا پایان خرداد ماه تمدید شده است به اطلاع می رساند طی هماهنگی های به عمل امده با دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران دوره های آموزشی HSE شامل دوره های 811-7 و818 و822 بر اساس محتوای آموزشی ابلاغی به صورت مجازی توسط آن دانشکده برگزار می گردد. اعضای محترم سازمان می توانند در صورت تمایل به شرکت در این دوره ها با مراجعه به سایت www.hsewards.org نسبت به مطالعه راهنمای شرکت در دوره وثبت نام اقدام نمایند .لازم به ذکر است که وجوه مربوطه صرفا به حساب غیر قابل برداشت شماره 5225429137 نزد بانک ملت با شماره شناسه واریز 1701402402190 به نام پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران –درآمد دوره های آموزشی قابل پرداخت می باشد .لذا مقتضی است دستور فرمایید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در اسرع وقت نسبت به اطلاع رسانی مناسب در این خصوص اقدامات لازم معمول نماید. همچنین سنجش پایان دوره بر اساس محتوای ابلاغی بصورت الکترونیکی برگزار و فهرست اسامی قبول شدگان به همراه گواهینامه شرکت در دوره از طریق این دفتر به استان ها ارسال خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل یک انجمن در شهر اردبیل می باشد

   نظرات