شهادت مولاي متقيان حضرت علي عليه السلام بر تمام شيعيان و عاشقان ايشان تسليت باد"

شهادت مولاي متقيان حضرت علي عليه السلام بر تمام شيعيان و عاشقان ايشان تسليت باد"

اللهم إنّي اسئلک بکلماتک کلّها
خورشيد غروب ميکند و موذن مغرب خيال را بر چشمان بيکران اميرمومنان فرياد ميزند .
محراب بوي وداع ميدهد و شير خدا به سجده شهادت ميرود .
سکوت شب تيغ تيز مرگ را بيدار ميکند و فرق اميرمومنان را ميشکافد .
آسمان بي قرار و زمين گريان است .
خون خدا محراب عشق را تر کرده است .
اشک يتيمان بدرقه راه علي شده است .
چه تلخ است اشک چشمي که در فراق علي ميريزد .
مگر مي توان با کلمات از علي سخن گفت .
بايد سکوت کرد و گوش فرا داد .
سکوت با علي آشناتر است .
" شهادت مولاي متقيان حضرت علي عليه السلام بر همگان تسليت باد "
لینک اصل خبر در سایت شهرداری بروجن

  منبع خبر

  شهرداری بروجن

  شهرداری بروجن

  شهرداری بروجن یک شهرداری در شهر بروجن می باشد

   نظرات