سوم خرداد ماه روز ازاد سازی خرمشهر

سوم خرداد ماه روز ازاد سازی خرمشهر

به مناسبت سوم خردادماه سالروز آزاد سازی خر مشهر مزار شهدای شهر خوسف با حضور مسئولین شهرستان غبارروبی وعطر افشانی شد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خوسف

  منبع خبر

  شهرداری خوسف

  شهرداری خوسف

  شهرداری خوسف یک شهرداری در شهر خوسف می باشد

   نظرات