احداث کانال سرپوشیده خیابان بهشتی

احداث کانال سرپوشیده خیابان بهشتی

احداث کانال سرپوشیده انتهای بلوارشهیدبهشتی شهرخوسف توسط نیروهای واحدعمران وماشین الات شهرداری طی چندروز گذشته.این کانال در راستای رفع ابگرفتگی معابر دستغیب وشهیدبهشتی وبمنظور جلوگیری مجدد از ابگرفتگی منازل مسکونی مجاور که طی بارندگیهای اخیر باعث بروز خسارت مالی به تعدادی ازساکنین معابرمذکور گردیده بود انجام شد.امیدانکه باتامین اعتبار لازم درسالجاری  نسبت به انجام مطالعات جمع آوری ودفع ابهای سطحی شهرخوسف اقدام  واصلاح کلیه جوبه ها وکانال های هدایت ودفع ابهای سطحی انجام گردیده تاازبروز خسارت های جبران ناپذیربه شهروندان جلوگیری گردد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خوسف

  منبع خبر

  شهرداری خوسف

  شهرداری خوسف

  شهرداری خوسف یک شهرداری در شهر خوسف می باشد

   نظرات