مناقصه در خصوص واگذاری کلیه امورات مربوط به پارک بانوان

مناقصه در خصوص واگذاری کلیه امورات مربوط به پارک بانوان

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بردسکن

  منبع خبر

  شهرداری بردسکن

  شهرداری بردسکن

  شهرداری بردسکن یک شهرداری در شهر بردسکن می باشد

   نظرات