آغاز فعالیت کلیه بازارهای سیار و جمعه بازارهای مشهد با رعایت پروتکل ...

آغاز فعالیت کلیه بازارهای سیار و جمعه بازارهای مشهد با رعایت پروتکل ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات