مسیرهای دسترسی به کشف رود ایمن سازی خواهد شد

مسیرهای دسترسی به کشف رود ایمن سازی خواهد شد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات