پاکسازی ۱۱۳ هزار متر مربع از دیوار نویسی های سطح شهر در سال گذشته

پاکسازی ۱۱۳ هزار متر مربع از دیوار نویسی های سطح شهر در سال گذشته

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات