نصب تابلو اطلاعاتی جدید در مبادی ورودی شهر مشهد

نصب تابلو اطلاعاتی جدید در مبادی ورودی شهر مشهد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات