ضدعفونی بیش از سه میلیون ۴۸۸ هزار و ۶۰۰ مترمربع از اماکن متعلق به ...

ضدعفونی بیش از سه میلیون ۴۸۸ هزار و ۶۰۰ مترمربع از اماکن متعلق به ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات