ضرورت استفاده از ماسک در ناوگان های اتوبوسرانی

ضرورت استفاده از ماسک در ناوگان های اتوبوسرانی

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات