آگهی مزایده مرحله دوم املاک شهرداری فریمان

آگهی مزایده مرحله دوم املاک شهرداری فریمان


شهرداری فریمان در نظر دارد برابر ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها و به استناد مجوز شماره 5/2252 مورخه 98/12/12 شورای اسلامی شهرتعدادی از املاک حوزه استحفاظی خود را به شرح زیر از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد مزایده و اطلاع از شرایط آن در وقت اداری به واحد امور قرارداد های شهرداری مراجعه نمایند.

ردیف

وضعیت موجود ملک

محل ملک

پلاک ثبتی

مساحت(مترمربع)

قیمت پایه مزایده(ریال)

5% شرکت در مزایده

(ریال)

1

زمین

خیابان پایداری 6 قطعه شماره 8

18105

272/83

2/410/000/000

130/000/000

2

زمین

خیابان پایداری 6 قطعه شماره7

18106

276/68

2/440/000/000

130/000/000

3

زمین

خیابان پایداری 6 قطعه شماره6

18107

280/54

2/470/000/000

130/000/000

4

زمین

خیابان پایداری 6 قطعه شماره5

18108

284/3

2/510/000/000


لینک اصل خبر در سایت شهرداری فریمان

  منبع خبر

  شهرداری فریمان

  شهرداری فریمان

  شهرداری فریمان یک شهرداری در شهر فریمان می باشد

   نظرات