مشروح جلسه شهرسازی شهرداری خرمشهر به ریاست داود دارابی شهردار خرمشهر

مشروح جلسه شهرسازی شهرداری خرمشهر به ریاست داود دارابی شهردار خرمشهر

مشروح جلسه شهرسازی شهرداری خرمشهر به ریاست داود دارابی شهردار خرمشهر

جلسه شهرسازی به ریاست داود دارابی ......

شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات