برگزاری مسابقه کتاب و کتابخوانی توسط شهرداری خرمشهر

برگزاری مسابقه کتاب و کتابخوانی توسط شهرداری خرمشهر

برگزاری مسابقه کتاب و کتابخوانی توسط شهرداری خرمشهر

شهرداری خرمشهر در ادامه سلسله برگزاری .....

شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات