نوسازی ۴۲۰ هزار واحد مسکونی در سال

نوسازی ۴۲۰ هزار واحد مسکونی در سال

http://www.bananews.ir/عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران گفت: براساس برنامه پنجم توسعه نوسازی سالانه ۱۰ درصد از بافت های فرسوده شهری هدف گذاری شده که ساخت ۴۲۰ هزار واحد مسکونی را دست یافتنی می سازد .

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) ' محمد آئینی ' روز یکشنبه در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت:اکنون دولت سهم ساخت وساز دربافت فرسوده شهری را از ۱۰ هزار واحد مسکونی به ۱۵۰ هزار دستگاه رسانده است .

وی افزود :امسال با فضا و بسته جدید سیاستی روبه رو هستیم و نسبت به سال ۱۳۸۹ مهمترین اتفاقی که رخ داده پشتوانه قانونی است،زیرا توجهی که قانونگذار نسبت به بافت فرسوده داشته بی سابقه است .

آئینی با اشاره به تصویب قانون جامع حمایت از احیاء و نوسازی و بهسازی بافت فرسوده گفت : از سوی دیگر درچارچوب پنجمین برنامه توسعه کشور به موضوع بافت فرسوده در مواد ۱۷۰ ، ۱۷۱و۱۷۲ توجه ویژه ای صورت گرفته و در ماده ۱۷۳ هم به مساله حاشیه نشینی در حوزه عمران و بهسازی پرداخته شده است .

وی افزود: اکنون نوسازی واحدهای مسکونی دربافت فرسوده افزایش یافته به گونه ای که در سال ۱۳۸۹ برای ۶۰ هزار واحد مسکونی سهمیه داشتیم ،در حالی که برای ۹۵ هزار دستگاه واحد مسکونی پروانه ساختمانی صادر شد و در واقع برای احداث ۳۵ هزار واحد مسکونی مردم تسهیلات بانکی دریافت نکردند و منابع خود را به کار گرفتند .

این مقام مسئول با بیان اینکه، طی سال های ۸۷-۱۳۸۴ نوسازی و بهسازی ۲۷ هزار واحد مسکونی مورد حمایت قرار گرفت ،گفت : سال ۱۳۸۸ این رقم به ۳۰ هزار دستگاه و سال گذشته به رقم ۶۰ هزار واحد مسکونی رسید و امسال نیز نسبت به سال گذشته رشد ۵٫ ۲ برابر یافت و به رقم ۱۵۰ هزار واحد مسکونی خواهد رسید .

آئینی تصریح کرد : تکلیفی که برای دولت مقرر شده این است که ۵۰ درصد از منابع ،اعتبارات و تسهیلات برای بخش مسکن اعم از طرح های مسکن مهر وجوانان ، نیازمندان و مانند آن را به اجرای طرح های مذکور در محدوده بافت های فرسوده اختصاص دهد.

عضو هیات مدیره شرکت مذکور گفت : باید اذعان داشت توجه و امکانی که دولت در چارچوب قوانین مهیا ساخته و عزم ملی که بوجود آمده در گذشته این گونه نبود .

وی اضافه کرد: اجرای نوسازی در بافت فرسوده موجب می شود تا سرمایه افراد و زمین ها حفظ شوند و از دیگر نکات مثبت که با اجرای این طرح شاهد آن هستیم ، دیگر در این مناطق که طرح نوسازی صورت می گیرد، واحد های مسکونی خالی را مشاهده نمی کنیم و افراد بلافاصله در این خانه ها اسکان می یابند و این مشخصه را در کمتر برنامه ای می توان شاهد بود .

آئینی تاکید کرد:اکنون که در چارچوب برنامه پنجم توسعه نوسازی و بهسازی سالانه ۱۰ درصد از سطح بافت فرسوده در شهرها هدف گذاری شده ، این رقم با حمایت شهرداری ها باید محقق شود .

وی یادآور شد:یکی از وظایف مهم و خطیر شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران بستر سازی برای مشارکت مردم در نوسازی بافت های فرسوده شهری است و بهره گیری از تریبون مساجد ، سازمانها و دستگاه های مختلف و در نهایت هرجا که دسترسی به مردم فراهم شود باید جریان اطلاع رسانی به شکل لازم صورت گیرد .

 

    نظرات