احسان نوذری معاون فنی وشهرسازی شهرداری زرند: 24هزارمترمربع ازمعابر شهرطی دوماه گذشته زیرسازی وآسفالت شده اند .

احسان نوذری معاون فنی وشهرسازی شهرداری زرند: 24هزارمترمربع ازمعابر شهرطی دوماه گذشته زیرسازی وآسفالت شده اند .

مهندس احسان نوذری معاون فنی و شهرسازی شهرداری زرند با اعلام اینکه این شهرداری همواره بر ساماندهی ورسیدگی به وضعیت معابرسطح شهر تأکید ویژه داردگفت:در سال جاری روندبهسازی وساماندهی معابر با اجرای عملیات گسترده آسفالت ریزی ولکه گیری دردستورکارشهرداری زرند قرار دارد .

معاون فنی و عمرانی شهرداری زرندبا بیان اینکه ازهفتم فروردین ماه سال 1399 تاکنون بیش از 24هزارمترمربع از سطح معابر زرند بهسازی وآسفالت شده اند،گفت: طی اجرای طرح بهسازی معابر، بیش از 12 معبر زیرسازی وآسفالت شده و به طور متوسط درهر یک از مناطق چهارگانه یک معبر آسفالت شده است .

نوذری افزایش کیفیت معابر موجود و توسعه و احداث معابرجدید را به عنوان یکی از رویکردهای اصلی دوره فعلی مدیریت شهری عنوان کردوگفت:در سال 99 بالغ بر 150هزارمتر مربع از معابر شهر زیر سازی و آسفالت خواهندشد.

وی اظهار امیدواری کردباهمکاری نهادها وشهروندان بتوانیم درسال جدیدشاهد تحقق آسفالت معابر تعریف شده باشیم .

لینک اصل خبر در سایت شهرداری زرند

    منبع خبر

    شهرداری زرند

    شهرداری زرند یک شهرداری در شهر زرند می باشد

      نظرات