نخستین جلسه شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان کردستان...

اولین جلسه شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان در شرکت آب منطقه ای کردستان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان، نخستین جلسه شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان کردستان با حضور مدیران عامل صنعت آب و برق استان در محل سالن جلسات شرکت آب منطقه‌ای کردستان برگزار گردید.

این جلسه با هدف بررسی مسائل و موارد مشترک صنعت آب و برق کردستان تشکیل و در این خصوص ضمن همفکری، در راستای تعامل و همکاری بیش از پیش این صنعت تبادل نظر صورت گرفت و تصمیماتی اتخاذ گردید.

در پایان ضمن جمع بندی موضوعات جلسه، نقطه نظرات و پیشنهادات اعضاء جلسه مورد ارزیابی قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كردستان

منبع خبر

شركت آب منطقه‌ای كردستان

شركت آب منطقه‌ای كردستان یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات