طرح‌ آبرسانی به شهرهای شمالی استان کرمان

در جلسه هم اندیشی معاونت طرح و توسعه و معاونت برنامه ریزی، طرح‌های آبرسانی به شهرهای شمالی استان کرمان و ساختمان سد شهید سپهبد قاسم سلیمانی (سدبافت) مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در تاریخ هقتم خرداد 99 جلسه مشترک معاونت طرح و توسعه و معاونت برنامه ریزی در دفتر مهندس امیری معاون طرح و توسعه برگزار گردید.

در این نشست در خصوص طرح‌های آبرسانی به شهرهای شمالی استان کرمان و ساختمان سد شهید سپهبد قاسم سلیمانی (آبرسانی به شهرهای بافت و بزنجان) با حضور مهندس امیری معاون طرح و توسعه، مهندس نمازیان معاون برنامه ریزی، نماینده مجری طرح و کارشناسان پروژه مذکور، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در پایان موارد اعتباری و موافقت نامه ای طرح‌های موردنظر توسط عوامل مربوطه اتخاذ گردید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات