جلسه سامانه یکپارچه حفاظت وبهره برداری از منابع آب در شرکت آب...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه : جلسه سامانه یکپارچه حفاظت وبهره برداری از منابع آب (mcdm ) با حضور معاون حفاظت وبهره برداری، مدیردفتر حفاظت منابع آب ،کاربر ارشد ساماب ومدیران امور منابع آب شهرستانهای تابعه در سالن جلسات شرکت تشکیل گردید.

در ابتداء جلسه مرادی معاون حفاظت وبهره برداری ضمن تبریک عید سعید فطر و آرزوی قبولی طاعات وعبادات ، گزارشی از روند پیشرفت فعالیت های حوزه خود ارائه و درادامه با تقدیر از تلاش همکاران در سال گذشته و قدر دانی ویژه از مدیر دفتر حفاظت ، کاربر ارشد سامانه ساماب و دبیر کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها ،که موفق به صدور بالغ بر 500 فقره پروانه اصلاحی چاههای کشاورزی شده اند، افزود، هدف از تشکیل این نشست تهیه گزارشات عملکردی ماهانه و فصلی و ارائه به موقع آن به شرکت مدیریت منابع آب ایران میباشد ، ایشان همچنین تعیین تکیف چاههای غیر مجاز، تسریع در انجام اصلاح وتعدیل پروانه ها ، نصب کنتورهای هوشمند و تعیین تکلیف پروانه های صادره قدیمی را از مهمترین تکالیف و برنامه های سال  جاری درحوزه حفاظت وبهره برداری و امور منابع آب شهرستانها عنوان نمود .

در ادامه کمالی منش مدیر دفتر حفاظت منابع آب شرکت ، ضمن تاکید مجدد بر موارد مطروحه توسط معاون حفاظت وبهره برداری ، تعیین تکلیف چاههای دارای پروانه حفر و چاههای غیر مجاز مشمول قانون را در کنار تکمیل بانکهای اطلاعاتی ساماب و mcdm از مهمترین برنامه های سال 99 برشمرد که لازم است از همین ابتدای سال به صورت جدی و با تلاش مضاعف پیگیری گردد .

درپایان این نشست ،مدیران منابع آب شهرستان های تابعه و کاربران ساماب و mcdm نظرات خود را در خصوص اجرای هر چه بهتر برنامه ها، ثبت به موقع اطلاعات و انتقال در بانکهای اطلاعاتی بیان و موارد یاد شده مورد بحث و تبادل نظر اعضاء حاضر قرار گرفت .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات