انضباط سازمانی و نهادینه کردن آن مهمترین هدف از بازدیدهای اداری...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه ، ابتدای وقت اداری امروز، درویشی مدیر عامل شرکت، از بخش های مختلف اداری درستاد شرکت سرکشی و ضمن بررسی آخرین وضعیت امور محوله،بصورت مستقیم با همکاران خود دیدار داشت، در این سرکشی که از ساعت 8 صبح آغاز گردید معاونین، حفاظت و بهره برداری و منابع انسانی، مالی و پشتیبانی نیز حضور داشتند ، درویشی در سرکشی انجام شده از حوزه مطالعات شرکت ضمن بررسی وضعیت منابع آبی استان (سطحی و زیرزمینی) با تاکید بر ایجاد بانک اطلاعات جامع منابع آب استان این امر را ارزشمند توصیف نمود، مدیر عامل شرکت همچنین با کارشناسان این بخش دیدار و در خصوص مسائل و مشکلات آنان با ایشان گفتگو نمود،

درویشی در بازدید از حوزه بهره برداری با اشاره به تسریع در روند اصلاح و تعدیل پروانه های بهره برداری ،افزود باید در حفظ منابع آبی با جدیت بیشتری کار را دنبال نمائیم و بدنبال تخصیص آب در حوزه صنعت باشیم ، درویشی همچنین نصب کنتورهای هوشمند ، حفاظت از آبخوان و منابع آب زیرزمینی را از دیگر وظائف حوزه بهره برداری برشمرد که بخشی از آن را در برخورد با چاه های غیر مجاز و برداشت های بی رویه، توصیف و افزود صیانت از این سرمایه ارزشمند که متعلق به آیندگان است به ما محوله گردیده و باید این وظیفه را بدرستی به انجام رسانیم، درویشی همچنین به مباحث حریم و بستر رودخانه ها پرداخت و با اشاره به اینکه برخی افراد سودجود به حقوق دولت در این بخش تعرض و دست اندازی میکنند ادامه داد، ضمن استیفای حقوق دولت در این زمینه با استفاده از ظرفیت های قانونی ایجاد شده با این دسته از افراد برخورد خواهد شد. در ادامه ایشان ،از بخش های مالی و کارگزینی نیز بازدید و بصورت مستقیم با همکاران خود در خصوص مسائل کاری به بحث و تبادل نظر پرداخت، مدیر عامل شرکت با تاکید بر استمرار کار و فعالیت همه جانبه در سالجاری وظیفه خود و همکاران خود در بخش آب را بسیار حساس توصیف و افزود باید با جدیت بیشتری نسبت به انجام مسئولیت خود اقدام نمائیم و میطلبد با مشارکت و همکاری نسبت به رفع موانع و مشکلات اقدام کنیم، ایشان با اشاره به منویات مقام معظم رهبری و نامگذاری سال جدید توسط معظم له به نام سال جهش تولید، افزود، باید کمک نمائیم تا در بهبود وضعیت اقتصادی و جهش تولید نقش موثرتری ایفاء نمائیم ، مدیر عامل شرکت با تاکید بر حسن انجام وظائف محوله توسط هر فرد، برخورد مناسب و تکریم ارباب رجوع ، پاسخگوئی به هنگام و صیانت از حقوق دولت ، بازدید خود از بخش های مختلف اداری در ستاد شرکت را در ساعت 12 به اتمام رسانید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات