ارزیابی روند عملیات آزادسازی تصرفات بستر و حریم رودخانه های استان

در جلسه ای با حضور مدیران ادارات منابع آب شهرستان ها و مدیران و کارشناسان دفتر مهندسی رودخانه ها ، عملکرد قراردادهای آزادسازی تصرفات بستر و حریم رودخانه های استان مورد ارزیابی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان،  معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان اظهار کرد: برای اجرای عملیات آزادسازی تصرفات بستر رودخانه ها 9 قرارداد به مبلغ نوزده میلیارد و چهارصد میلیون ریال از محل اعتبارات ملی در سالهای اخیر منعقد شده است و براین اساس در شهرستان های مختلف این عملیات در حال اجراست.

مهندس حسین دهقان افزود: در حال حاضر قراردادهای مربوط به شهرستانهای گرگان و آق قلا دارای پیشرفت 100 درصد می باشد و بر اساس احجام  مندرج در این قراردادها کار انجام شده است، لکن تصرفات زیادی نیز شناسایی شده  که لازم است قراردادهای جدیدی منعقد شود و در صورت ابلاغ اعتبار از محل اعتبارات استانی و یا ردیف های ملی اقدام لازم بعمل خواهد آمد.

وی اظهار کرد: در این جلسه با توجه به پیشرفت نامناسب برخی قراردادها، مقرر شد دفتر مهندسی رودخانه ها در جلسات مشترک با ادارات شهرستان ضمن آسیب شناسی موضوع با برنامه ریزی دقیق و براساس ظرفیت قراردادی و حجم گسترده تصرفات شناسایی شده در شهرستان ها با پیگیری پرونده های قضایی و اخذ آراء نسبت به آزادسازی تصرفات اقدام نمایند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات