مدیرجدید دفترقراردادهای شرکت آب منطقه ای مازندران معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران آقای دکتر محمدابراهیم یخکشی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت با صدور ابلاغی خانم مهندس سمانه علا را به عنوان مدیر دفتر قراردادها معرفی نمودند.

در این ابلاغ ضمن اشاره به سوابق و تجارب ارزنده نامبرده بر رعایت ضوابط و مقررات ذیربط تحت نظر معاونت طرح و توسعه  تاکید شد.

شایان ذکر است سرکار خانم علا پیش از این مسئولیت رئیس گروه مناقصات را برعهده داشتند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای مازندران

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای مازندران

    شركت آب منطقه‌ای مازندران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات