مشاور و جانشین دوم مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران آقای دکتر محمدابراهیم یخکشی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت با صدور ابلاغی آقای مهندس سید جمال موسوی را به عنوان مشاور و جانشین دوم مدیرعامل تعیین نمودند.

در این ابلاغ ضمن اشاره به سوابق و تجارب ارزنده نامبرده برای ایشان آرزوی توفیق نمودند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای مازندران

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای مازندران

    شركت آب منطقه‌ای مازندران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات