معاون جدید حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای مازندران معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران آقای دکتر محمدابراهیم یخکشی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت با صدور ابلاغی آقای مهندس سیروس نیری را به عنوان معاون حفاظت و بهره برداری شرکت تعیین نمودند.

در این ابلاغ ضمن اشاره به سوابق و تجارب ارزنده نامبرده بر انجام وظایف محوله با رعایت ضوابط و مقررات ذیربط تاکید و برای نامبرده آرزوی توفیق نمود.

شایان ذکر است آقای سیروس نیری در سوابق کاری خود مدیریت بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب و برقابی و مدیریت دفتر قراردادها را عهده دار بوده است.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای مازندران

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای مازندران

    شركت آب منطقه‌ای مازندران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات