مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سیستان وبلوچستان منصوب شد.

طی حکمی ازسوی مهندس محمدحاج رسولیهامدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران مهندس محمددلمرادی به عنوان رییس هیئت مدیره ومدیرعامل شرکت آب منطقه ای سیستان وبلوچستان منصوب شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان

    شركت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات