100 دستگاه کنتور هوشمند و حجمی روی چاههای کشاورزی در شهرستان مشگین...

نشست مشترک رئیس گروه و نماینده مجری طرح احیاء و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی و تغذیه مصنوعی شرکت آب منطقه ای اردبیل با مدیر امور منابع آب و اکیپ گشت و بازرسی شهرستان مشگین شهر برگزار شد.

نماینده مجری طرح احیاء و تعادل بخشی شرکت آب منطقه ای اردبیل در این نشست گفت: طبق برنامه ریزی بعمل آمده، 100 دستگاه کنتور هوشمند و حجمی روی چاههای کشاورزی در شهرستان مشگین شهر نصب می شود.

مهندس داور بستام به اهمیت فعالیت اکیپهای گشت و بازرسی در حوزه منابع آب زیر زمینی و آب سطحی اشاره کرد و افزود: فعالیت اکیپ های گشت و بازرسی هم توسط شرکت رصد می شود تا مشکلی در بخش های مختلف منابع آب در سطح استان ایجاد نشود.

وی با اشاره به اهم فعالیت های اکیپ گشت و بازرسی اظهار داشت: انسداد چاه های غیرمجاز و تقلیل منسوبات چاه های دارای اضافه برداشت و همچنین آزاد سازی بستر و حریم رودخانه ها از جمله مواردی است که اکیپ های گشت و بازرسی همه روزه باید نسبت به آنها نظارت داشته باشند.

مدیر امور منابع آب شهرستان مشگین شهر نیز در این نشست ضمن تشریح عملکرد اکیپ های گشت و بازرسی و گستردگی منابع آبی شهرستان بر اهمیت نظارت بر منابع آبی توسط این اکیپ ها تاکید کرد.

در پایان این نشست رئیس گروه طرح احیاء و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی و تغذیه مصنوعی شرکت آب منطقه ای اردبیل به تشریح یازده بند پروژه طرح احیاء و تعادل بخشی و سامانه ۳۱۷۱ پرداخت و در ادامه آموزشهای لازم در خصوص نحوه انجام فعالیت های صحرایی به اکیپ های گشت و بازرسی ارائه شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات