دعوت پیمانکاران واجد صلاحیت جهت انجام خدمات حفاظت فیزیکی(...

شرکت آب منطقه ای قزوین در نظر دارد بر اساس قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های مربوطه از پیمانکاران واجد شرایط (داشتن همزمان صلاحیت خدمات امور حفاظتی و مراقبتی از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و اداره کار) جهت انجام خدمات حفاظت فیزیکی (نگهبانی) از مجموعه اماکن و تاسیسات تحت پوشش شرکت آب منطقه ای در محدوده فعالیت شرکت در ستاد و پروژه ها و ادارات تابعه که اطلاعات آن در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) به شماره ثبت2099001107000009 بارگذاری شده، دعوت بعمل می آورد.

لذا کلیه پیمانکاران واجد صلاحیت، می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آگهی فراخوان روزنامه اقتصادملی تاریخ 99/03/07 (نوبت اول) و مورخ 99/03/08 (نوبت دوم) و یا به وب سایت شرکت ( www.qzrw.ir ) مراجعه و یا با شماره تلفن 33239655-028 داخلی 219 دفتر قراردادهای شرکت تماس حاصل نمایند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای قزوین

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای قزوین

    شركت آب منطقه‌ای قزوین یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات