کتاب راهنمای عقد قرارداد به روش طرح و ساخت (EPC) در طرح‌های عمرانی

کتاب راهنمای عقد قرارداد به روش طرح و ساخت (EPC) در طرح‌های عمرانی

http://www.bananews.ir/بنانیوز- کتاب راهنمای عقد قرارداد به روش طرح و ساخت (EPC) در طرح‌های عمرانی توسط محمدعلی فرشادفر تالیف و در انتشارات نوآور به چاپ رسیده است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) سرفصل های این کتاب به شرح زیر است:

فصل اول: کلیات

فصل دوم: قراردادهای طرح و ساخت(EPC)

فصل سوم: شرایط عمومی پیمان در قراردادهای طرح و ساخت

فصل چهارم: اسناد و مدارک قراردادی

فصل پنجم: بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها

    نظرات