واحد ۳۰۵ مگاواتی شماره یک نیروگاه رامین اهواز پس رفع ایرادات فنی مجددا به شبکه سراسری برق کشور متصل شد

واحد ۳۰۵ مگاواتی شماره یک نیروگاه رامین اهواز پس رفع ایرادات فنی مجددا به شبکه سراسری برق کشور متصل شد

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

  شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

  شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین) یک شرکت در شهر اهواز می باشد

   نظرات